Mooier leven en wonen in de gemeente Ede. Stichting Idee in Uitvoering steunt inwoners van Ede met de realisatie van ideeën die het leven en wonen in Ede mooier maken. Samen een idee bedenken, samen uitvoeren. Zodat er meer contact is tussen de bewoners en men samen geniet van het resultaat. Dát is het doel van de Stichting!

Opening van de Trimbaan in door wethouder Jan Pieter van der Schans.

Jeu-de-boules-banen Groenendaal

Al een tijdje lag in Ede-Veldhuizen een vervallen kavel tussen de appartementen en de ISK aan de Groenendaal. In de appartementencomplexen Bellefleur en Bellevue wonen senioren en in de ISK (internationale schakelklas) bereiden leraren van Het Streek jongeren uit allerlei windstreken voor op regulier middelbaar onderwijs.
De Gemeente Ede wilde de kavel, die vooral nog gebruikt werd door hangjongeren, graag herinrichten. Welzijnsorganisatie Malkander kwam er bij en tijdens een bewonersavond heeft men gezamenlijk gekozen voor jeu-de-boules-banen. Een Bellevuebewoner en een tekenaar van de gemeente hebben het plan vormgegeven. De subsidieaanvragen zijn door Bellefleurbewoners en leraren van ISK gedaan. De de Stichting Idee in Uitvoering heeft ook een financieel steentje bijgedragen.
Afgelopen juli roemde Wethouder Jan-Pieter van der Schans bij de opening de samenwerking tussen alle betrokkenen. Sport en bewegen is goed voor jong en oud. Deze samenwerking  én samen sporten dragen bovendien bij aan sociaal contact en verbinding: goed voor het welzijn van iedereen.
Als start voor het eerste seniorentoernooi wierpen de wethouder en Ria Maliepaard, bestuurslid van Idee in Uitvoering, de eerste ‘boules’. Na de opening gaf Hans Bette een clinic. Daarna streden bewoners, leraren en leerlingen tijdens een eerste toernooi om de eer. Een aantal bewoners bekeek vanaf hun balkon de strijd in het mooie, nieuwe parkje. Er staan voor de toekomst meer gezamenlijke evenementen op het programma.

Vul hier uw eigen inhoud in.

Mooier leven en wonen in de gemeente Ede

“Stichting Idee in Uitvoering steunt initiatieven van Edese burgers die het leven en wonen in Ede mooier maken. Samen een idee uitvoeren. Samen genieten en beter met elkaar omgaan. Daar gaat het ons om.”