Voorwaarden aanvraag

Voorwaarden aanvraag jullie Idee in Uitvoering

Stichting Idee in Uitvoering heeft jaarlijks een bedrag beschikbaar van 100.000 tot 150.000 euro. Wij doen graag veel kleine toekenningen.

Jullie Idee moet in elk geval voldoen aan deze drie criteria
• het is een initiatief van bewoners van Ede of van Edese verenigingen of stichtingen
• inwoners van de gemeente hebben er wat aan
• jullie werken eraan mee

Altijd met projectomschrijving
Bij een idee hoort altijd een duidelijke projectomschrijving, compleet met begroting van kosten en beschikbare middelen. Daar is een aanvraagformulier voor (zie rechts om dit te downloaden). Jullie mogen de omschrijving ook op papier aanleveren naar:

Stichting Idee en Uitvoering
Postbus 703
6710 BS Ede

Zo doen jullie een aanvraag bij Idee in Uitvoering

1. Maak een duidelijke projectomschrijving. Compleet met begroting van kosten en beschikbare middelen.               Omschrijf hoe jullie idee voldoet aan de toetsingscriteria van Idee in Uitvoering.
2. Dien je aanvraag in bij Idee in Uitvoering "info@stichtingideeinuitvoering.nl" of gebruik het aanvraagformulier.
3. Je hoort binnen <xxx>weken of jullie aanvraag is toegekend.

Is jullie aanvraag toegekend? Dan gaat het zo:

1. We stemmen af over de uitvoering.
2. Jullie subsidietoekenning legt Idee in Uitvoering vast in een subsidieovereenkomst.Daarin staat hoe jullie verantwoording afleggen over de besteding van de ontvangen bijdrage.
3. We ondertekenen samen de subsidieovereenkomst.
4. De uitvoering begint.
5. Jullie ontvangen de betaling als de uitvoering klaar is.