Idee

De Montessorischool Veldhuizen heeft een groot speelterrein. Maar het is wat saai. De school wil het graag aantrekkelijker inrichten en open stellen voor de wijk. Zodat kinderen van alle leeftijden er samen kunnen spelen en avonturen kunnen beleven.

Uitvoering

Uit eigen middelen stellen school en bestuur geld beschikbaar. Ook zijn er fondsen aangevraagd bij de Rabobank, Groene schoolpleinen en Jantje beton. Plus: een financiële bijdrage van Stichting Idee in Uitvoering.

Resultaat

School, ouders, en buurtbewoners hebben samen een veilig en avontuurlijk schoolplein ontworpen. De kinderen hebben in werksessies hun ideeën gedeeld. Nu ligt er een prachtig plein: met verstopbos, verkeersplein, zandbak, schommel, voetbalveldje en renbaan. Op de banken op het plein ontmoeten jong en oud elkaar.