Idee

De vrijwilligers van de Stichting Trappakkers in Ede hebben, naast veel fysiek inzet, een tractor nodig om hun werkzaamheden op de naast het Gemeentehuis gelegen trapakkers te kunnen uitvoeren. De oude was hard aan vervanging toe. De Stichting rappakkers ontvangt weliswaar gemeentelijke subsidie voor onderhoud en behoud van de akkers, maar dat is niet toereikend voor een uitgave als deze.

Uitvoering

Regeren is vooruitzien. maar na 10 jaar sparen bleek de tractor echt aan vervanging toe en het budget nog niet toereikend. Diverse bronnen, waaronder ook Idee in Uitvoering zijn daarom benaderd voor een aanvullende bijdrage. De betrokken vrijwilligers, afkomstig uit de gemeente Ede en omliggende plaatsen, hebben een tweedehands tractor beoordeeld en geschikt bevonden. Deze is inmiddels aangeschaft en in gebruik.

Resultaat

Ruim 25.000 bezoekers hebben de openluchtexpositie bezocht. Stadsdichter Larissa Verhoeff en collega’s uit de regio werkten mee en de pers besteedde ruim aandacht aan dit evenement. Vele duizenden reageerder via de social media en raakten met elkaar in gesprek over het onderwerp Vrijheid. Met elkaar en met de kunstenaar.

De Trapakkers bestaan al heel lang en 1980 bleken ze compleet vervallen te zijn. Sindsdien hebben vrijwilligers van de Stichting ze weer in ere hersteld. Zij verbouwen op de 5 trapsgewijs aangelegde akkers afwisselend tarwe, haver, rogge, aardappels, uien en speltgraan. Dit vergt veel ambachtelijk handwerk zoals ploegen, zaaien en schoffelen: dit wordt allemaal op de traditionele manier in originele klederdracht gedaan.

De ruim 50 trouwe, betrokken vrijwilligers zetten de tractor in bij het ploegen, eggen, maaien en bemesten van de akkers, bij de aanvoer van zaai- en pootgoed en de afvoer van de oogst. Van april tot september is men op dinsdagochtend aan het werk. In de oogsttijd zijn dan ook aardappelen en uien ter plaatse te koop. Het stro van de akkers gaat naar de Edese Schaapskudde.

De tractor wordt ook ingezet op de Valleiakker op het industrieterrein en is te zien in de Heideweek bij de optocht en tijdens Bennekomse Vlegeldag, bij het schaapscheerdersfeest en andere evenementen.