historie Ede beschreven

Het Verhaal van Ede is een prachtig naslagwerk: het beschrijft vanaf de prehistorie tot nu de geschiedenis van onze gemeente.

bookmark_border Actueel
storefront

Idee

De geschiedenis van de gemeente Ede bleek voor het laatst handzaam beschreven te zijn in de jaren ’30 en ’40 van de vorige eeuw. Reden voor het college van Burgemeester en Wethouders om voormalig gemeentearchivaris Peter van Beek opdracht te geven om een actuele versie samen stellen.

Uitvoering

Van Beek raadpleegde talloze bronnen en ging aan de slag met de verhalen over Ede en alle woonkernen. Ook een aantal deskundige meelezers droeg een steentje bij. Het omvangrijke boek telt bijna 700 pagina’s, geïllustreerd met een kleine 1000 afbeeldingen. De twintig hoofdstukken omvatten de periode van de prehistorie tot aan nu. De thematische aanpak is helder. Zo bestaat elk hoofdstuk uit drie verhaallagen. Eerst geeft een historische figuur met binding met het thema een introductie. De tweede laag vertaalt verdiepend chronologisch de geschiedenislijn. De derde laag is het onderdeel ‘uitgelicht', met daarin de parels van de geschiedenis.

Resultaat

Eind 2020 is het ‘Verhaal van Ede’ gepresenteerd en het is bij de Edese boekhandels te koop; inmiddels zijn ruim 2000 exemplaren van de eerste oplage verkocht.

Cultura Erfgoed gebruikt het boek als basis voor een lesmodule voor het basisonderwijs. Ook is er een pilot voor het voortgezet onderwijs, zodat straks alle scholieren een Edese aanvulling op de reguliere geschiedenislessen kunnen krijgen. Een speciale docent verzorgt lessen en aan de hand van een lesbrief kunnen de eigen docenten er verder mee aan  de slag.