Beweegtuin De Schakel : welkom!

bookmark_border Actueel
storefront

Idee

Bestuur en medewerkers van Buurtcentrum de Schakel in Lunteren krijgen in het eerste coronajaar (2020) het idee om de buitenruimte rond het gebouw opnieuw in te richten. Binnenactiviteiten gingen vaak niet door en de bezoekers misten elkaar. Buiten was ontmoeten vaak wel mogelijk. Bewegen is, naast sociale contacten, een belangrijke voorwaarde om mentaal en fysiek in conditie te blijven. Om dit alles te realiseren is dan een uitnodigende, gezellige inrichting nodig De keuze viel daarom op een ’beweegtuin’

Uitvoering

De toestellen en looproutes moeten voor alle bezoekers bruikbaar en nuttig zijn. In de praktijk zullen vooral senioren, mannen en vrouwen, ongeacht hun conditie de beweegtuin bezoeken, die daarom uitnodigend en ook geschikt moet zijn voor mensen met en zonder een lichamelijke en/of cognitieve beperking.
Over de invulling is regelmatig overlegd. Bewoners, een therapeutisch centrum, Sportservice en anderen konden meedenken en advies geven. Zo ontstond een ambitieus plan. Het kostenplaatje was flink, maar diverse stichtingen, fondsen en de gemeente droegen bij. Lokale organisaties kwamen in actie en winkeliers organiseerden een verloting. Zo kwam de begroting rond en kon maart 2022 de eerste spa de grond in

Resultaat

Op 13 mei opende wethouder Jan-Pieter van der Schans de nieuwe tuin samen met Olga Commandeur (Nederland in Beweging): “Tijdens bewegen maak je het gelukhormoon endorfine aan: dat gun ik iedereen”. Ook de naastgelegen mini-midgetgolf is geheel vernieuwd, sticks zijn hiervoor te leen. Tijdens de openingsuren van de Schakel is alles voor iedereen toegankelijk. Sportservice organiseert een tweewekelijkse groepsochtend. Kijk voor deelname, openingstijden en nog veel meer informatie: https://lunterenaktief.nl/.