Over ons

Samen met jou willen we het wonen en leven in de Gemeente Ede verbeteren

Het bestuur van Idee in Uitvoering bestaat uit:

Idee in Uitvoering is een fonds dat werkt aan verbetering van de kwaliteit van WONEN en LEVEN in de Gemeente Ede. Wij steunen initiatieven van Edese burgers die de sociale samenhang bevorderen. Dat wil zeggen: samen uitvoeren en samen genieten van het resultaat.

• Jan Pieter van der Schans, voorzitter en wethouder gekozen door het College van B&w van Ede
• Pieter Kool, raadslid gekozen door de gemeenteraad van Ede
• Ellen Out, raadslid gekozen door de gemeenteraad van Ede
• Ria Maliepaard, lid gekozen door Malkander
• Marian Teer, lid gekozen door Woonstede
• Wim Sterkenburg, penningmeester, gekozen door het bestuur van Idee in Uitvoering

Een ambtelijk secretaris staat het bestuur bij met de voorbereiding en uitvoering van de bestuursbesluiten. De ambtelijk secretaris is Henk van den Oever. Hij is jullie aanspreekpunt als jullie een subsidieverzoek doen bij Idee in Uitvoering.

Geschiedenis

Wat het fonds doet

Het fonds ontstond door de verkoop van het kabelnetwerk van de Stichting Media Netwerk. Na afwikkeling van de verkoop bleef een saldo over van iets meer dan 12 miljoen gulden. Sinds het voorjaar van 1997 heet het fonds ‘Stichting Idee in Uitvoering’. Het fonds geeft geen radio- of televisie meer door, maar wel enorm veel goede ideeën.

Het rendement van het vermogen zet het fonds in om steun te geven aan ideeën die de sociale samenhang bevorderen en het wonen en leven in Ede mooier maken. Instandhouding van het vermogen hoort daar natuurlijk ook bij. Want zonder geld geen steun voor ideeën in uitvoering. Voor subsidies is jaarlijks ongeveer 100.000 tot 150.000 euro beschikbaar. Idee in Uitvoering doet per jaar liever veel kleine toekenningen dan één grote.

Marian Teer

Namens Woonstede

Jan Pieter van der Schans

Wethouder van de gemeente Ede

Ria Maliepaard

Namens Malkander

Wim Sterkenburg

Penningmeester

Ellen Out

Raadslid gemeente Ede

Pieter Kool

Raadslid gemeente Ede

Henk van den Oever

Ambtelijk secretaris