Over ons

Samen werken aan prettig(er) wonen en leven in Ede

De Stichting Idee en Uitvoering steunt financieel bewonersinitiatieven die leiden tot een plezierig woon- en leefklimaat. Daarvoor beoordelen we of een idee de woon- of leefomgeving verbetert en/of bijdraagt aan de sociale samenhang in wijken en buurten.

Bestuur van Stichting Idee in Uitvoering:

Jan Pieter van der Schans

voorzitter; als wethouder van de Gemeente Ede benoemd door het College van B&W van Ede

Pieter Kool

raadslid, benoemd door de gemeenteraad van Ede

Ellen Out

raadslid, benoemd door de gemeenteraad van Ede

Ria Maliepaard

lid, vertegenwoordiger Welzijnsorganisatie Malkander

Marco de Wilde

lid, Directeur-bestuurder bij Woonstede

Wim Sterkenburg

penningmeester, benoemd door bestuur Idee in Uitvoering

Henk van den Oever

secretaris, benoemd door het bestuur. Hij ondersteunt het bestuur o.a. met de voorbereiding van de beoordeling van aanvragen. Ook onderhoudt de secretaris de contacten met de initiatiefnemers:  van aanvraag tot uitbetaling van de toegekende bijdragen.

Geschiedenis

Na de verkoop, in 1997, van het Edese Kabelnetwerk (de ‘CAI’) door de Stichting Media Netwerk was er een positief saldo van 12 miljoen gulden. De opbrengst van dit kapitaal werd bestemd voor allerlei ‘ideeën’ die Ede wat mooier en leuker hebben gemaakt. Dat gebeurt nog altijd via de Stichting Idee in Uitvoering. Door de jaren heen zijn de toetsingscriteria en voorwaarden aangepast aan de tijdgeest, waarbij de oorspronkelijke doelstelling in stand is gehouden.

Werkwijze Idee in Uitvoering

Het Bestuur werkt zonder last en ruggenspraak. Men zorgt voor in stand houden van het vermogen, zodat inwoners van de Gemeente Ede nog jarenlang een beroep op de Stichting kunnen blijven doen. Het Bestuur stelt jaarlijks een maximum totaalbedrag vast voor de realisatie van de creatieve ideeën van inwoners. De bijdrage is altijd een financieel eerste zetje of laatste duwtje, om zoveel mogelijk initiatieven mede mogelijk te maken Daarbij hanteert het bestuur de criteria zoals die in het ‘reglement projectondersteuning’ staan vermeld.