stichtingideeinuitvoering.nl

Formulieren

TIPS VOOR HET INDIENEN VAN EEN SUBSIDIEAANVRAAG

Idee in Uitvoering heeft het indienen van een subsidieaanvraag eenvoudig gehouden. Er is een aanvraagformulier dat gemakshalve gebruikt kan worden. Het sturen van een projectbeschrijving met een begeleidende brief waarin subsidie wordt gevraagd is ook toereikend.

Het bestuur van de Stichting Idee in Uitvoering beoordeelt elke aanvraag op:

>>> Past het project binnen onze statutaire doelstellingen?

>>> Past het project binnen onze toewijzingsspelregels?

Het is daarom goed als aanvragers van te voren zelf ook de toewijzings-spelregels doornemen en de argumentatie daarop afstemmen.

De secretaris is graag bereid om voorafgaand aan het indienen van een aanvraag de nodige informatie te verstrekken.