stichtingideeinuitvoering.nl

Wat wij deden

Veel aanvragen in 2014

 

In 2014 kreeg Idee in Uitvoering maar liefst 79 aanvragen binnen. Een deel daarvan bleef steken in het aanvragen van documentatie; het overgrote deel echter werd een aanvraag voor financiële ondersteuning. Het beschikbare subsidiebudget van 125.000 euro werd vrijwel volledig ingezet. Er wordt nu (februari 2015) gewerkt aan het financiële en het geschreven jaarverslag.

 

Het jaar 2014 bracht een goed rendement op het belegde vermogen. Dat geeft drie resultaten:

* het subsidiebudget kan ook dit jaar weer vastgesteld worden op 125.000 euro.

* 1% van het belegde vermogen kan toegevoegd worden aan het basisvermogen als inflatiecompensatie

* er resteert dan nog een stevig bedrag als 'vrij besteedbaar' voor tegenvallers of extra subsidies

 

In 2015 zijn al weer 19 aanvragen binnen gekomen. Het bestuur van Idee in Uitvoering besluit binnenkort over toekenning van de gevraagde bedragen.

Het bestuur vergadert elke derde dinsdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli, augustus, december en januari.