stichtingideeinuitvoering.nl

Wat wij willen

De Stichting IDEE IN UITVOERING

werkt aan verbetering van de kwaliteit van WONEN en LEVEN in de Gemeente Ede, door ondersteuning van initiatieven van Edese burgers op dit gebied.

Volgens de statutaire doelstelling wordt de opbrengst van het basiskapitaal besteed aan:

a. het bevorderen van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de gemeente Ede

b. het bevorderen van de sociale samenhang in de gemeente Ede

c. het ondersteunen van activiteiten die met het voorgaande verband houden, alles in de ruimste zin van het woord.

In een artikel in de Edese Post schetste de secretaris van Idee in Uitvoering de doelstelling en de werkwijze als volgt:

 

Wanneer is er sprake van bevordering van sociale samenhang? De secretaris van de stichting legt dat in een paar woorden uit: als mensen met elkaar een goed idee tot uitvoering brengen, waarvan ze samen genieten en waardoor ze beter met elkaar omgaan. Dan geeft hij een paar voorbeelden. Bij een hoogbouwflat in Ede wilden bewoners graag een kinderspeelplaats. De gemeente was welwillend maar had er onvoldoende geld voor. Idee in Uitvoering was bereid het ontbrekende bedrag te betalen, als de bewoners via zelfwerkzaamheid ook een bijdrage zouden leveren. Gedurende een tweetal kluszaterdagen waren tientallen mensen aan het werk. Resultaat: een prachtige speelplek. Maar ook dat mensen die voorheen met de rug naar elkaar in de lift stonden te zwijgen elkaar vrolijk gingen begroeten en gezellig een praatje maakten. Samen trots zijn op wat tot stand gebracht was en er samen van genieten. Dat noemt Idee in Uitvoering bevordering maatschappelijke samenhang.

Sinds 1997 zijn er op die manier verscheidene tientallen speelplekjes tot stand gekomen, of opgeknapt of uitgebreid. Maar Idee in Uitvoering ziet maatschappelijke samenhang veel breder dan alleen speelplekjes. In Bennekom werd dit voorjaar een saai gemeentelijk grasperk door de omwonenden omgetoverd tot een fraai buurtpark. Tijdens de officiële opening zei een van de buurtbewoners: “Dit oogt niet alleen veel vriendelijker, ook de buren doen nu vriendelijker tegen elkaar. Elders in deze krant wordt verteld hoe bewoners van de Borneolaan en de Sumatralaan elkaar vonden en samen de in verval geraakte achterpaden gaan opknappen. Tijdens de Heideweek rijden er praalwagens mee waaraan Idee in Uitvoering financieel heeft bijgedragen. Dat zijn dan praalwagens die gebouwd zijn door verenigingen of buurten. Dat ziet Idee in Uitvoering graag: dat buren met elkaar iets leuks doen, of het nu werken is aan een speelplekje is of aan een achterpad of een praalwagen of aan iets heel anders. Samen trots zijn op wat er gepresteerd is en daar samen van genieten maakt van je eigen buurt een vriendelijk stukje van de wereld.