stichtingideeinuitvoering.nl

Het bestuur

Het bestuur

Het bestuur van Idee in Uitvoering bestaat uit 6 personen:

 

de voorzitter: gekozen door het uit het College van B&W van Ede

twee leden:    gekozen door en uit de gemeenteraad van Ede

twee leden:    benoemd door twee maatschappelijke instellingen uit Ede (Woonstede en Malkander)

een lid:          gekozen door de overige vijf bestuursleden, uit de 'burgerij' van Ede

 

Het bestuur wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris, die verantwoordelijk is voor contact met aanvragers en voor voorbereiding en uitvoering van de bestuursbesluiten.

Bestuursleden zijn:

 

voorzitter: Harry van Huijstee, wethouder van de gemeente Ede

leden:       Pieter Kool, raadslid gemeente Ede

                Charifa el Kaddouri, raadslid gemeente Ede

                Wim Sterkenburg, namens Woonstede

                Judith Hopster, namens Malkander

                Hans Gerritsen, penningmeester

 

ambtelijk secretaris: Henk van den Oever