stichtingideeinuitvoering.nl

Het bestuur

Het bestuur

Het bestuur van Idee in Uitvoering bestaat uit 6 personen:

 

de voorzitter: gekozen door het uit het College van B&W van Ede

twee leden:    gekozen door en uit de gemeenteraad van Ede

twee leden:    benoemd door twee maatschappelijke instellingen uit Ede (Woonstede en Malkander)

een lid:          gekozen door de overige vijf bestuursleden, uit de 'burgerij' van Ede

 

Het bestuur wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris, die verantwoordelijk is voor contact met aanvragers en voor voorbereiding en uitvoering van de bestuursbesluiten.

Bestuursleden zijn:

 

voorzitter: Willemien Vreugdenhil, wethouder van de gemeente Ede

leden:       Pieter Kool, raadslid gemeente Ede

                Ellen Out, raadslid gemeente Ede

                Wim Sterkenburg, penningmeester

                Judith Hopster, namens Malkander

                Marian Teer, namens Woonstede 

 

ambtelijk secretaris: Henk van den Oever