Digitale aanvraag

Wij vragen u om gelijk met het aanvraagformulier een bijlage mee te sturen, waarin u uitgebreid omschrijft hoe u uw idee wilt uitvoeren, inclusief een begroting van kosten en beschikbare middelen. Geef ook aan wie er actief betrokken zijn met vrijwillige inzet, materiaal of financiën. En motiveert u goed waarom het idee volgens u past in de toetsingscriteria van de Stichting Idee in Uitvoering.

U kunt gebruik maken van onderstaand aanvraagformulier, of download hier de formulier in word formaat.

Let op: zorg ervoor dat u alle velden in onderstaand formulier heeft ingevuld voor de verzending.

Aanvraagformulier