Aanvraag indienen

De Stichting Idee in Uitvoering draagt al ruim een kwart eeuw financieel bij aan de realisatie van veel diverse ideeën van inwoners van de Gemeente Ede. Jaarlijks is een bedrag van 100.000-150.000 euro te verdelen: als eerste duwtje of laatste zetje. Het Bestuur beoordeelt aanvragen met behulp van toetsingscriteria.

De kernwaarden:

 • het idee is een initiatief van bewoners van Ede of van Edese verenigingen of stichtingen
 • inwoners van de gemeente Ede hebben iets aan het resultaat
 • initiatiefnemers werken vrijwillig mee aan de realisatie van het idee.

Leest u vooral de uitgebreide beschrijving van de criteria: Reglement projectondersteuning

Uw aanvraag voor een bijdrage indienen

Het Bestuur van de Stichting beslist of uw idee een bijdrage ontvangt. Voor een goede beoordeling is een volledig ingevuld aanvraagformulier vereist.

Wij vragen u om gelijk met het aanvraagformulier een bijlage mee te sturen, waarin u uitgebreid omschrijft hoe u uw idee wilt uitvoeren, inclusief een begroting van kosten en beschikbare middelen. Geef ook aan wie er actief betrokken zijn met vrijwillige inzet, materiaal of financiën. En motiveert u goed waarom het idee volgens u past in de toetsingscriteria van de Stichting Idee in Uitvoering.

Via deze link stuurt u uw aanvraag in; u heeft de keuze uit:

 • invullen en direct verzenden
 • formulier downloaden, invullen, opslaan en per mail sturen naar:

info@stichtingideeinuitvoering.nl

De beoordeling van uw aanvraag en het vervolg:

 1. Het Bestuur vergadert 9 maal per jaar over de aanvragen, waarna de Secretaris de aanvrager informeert over de uitkomst.
 2. Na overleg over de uitvoering ontvangt de initiatiefnemer namens Idee in Uitvoering een overeenkomst waarin de bijdrage en een aantal afspraken zijn vastgelegd.
 3. Beide partijen ondertekenen deze overeenkomst
 4. De idee-uitvoering begint.
 5. Aanvrager ontvangt de toegekende bijdrage na realisatie van het idee.
 6. De initiatiefnemer doet verslag van de uitvoering en het resultaat, vergezeld van het bij de overeenkomst meegestuurde evaluatieformulier.